Marketing | HRD SPOT

Marketing

Startup Strategy
SCHEDULED

24-25 September 2020

Startup Strategy & Digital Marketing 4.0

Jakarta

Rp 6.25 jt
Marketing research with SPSS
SCHEDULED

29-30 September 2020

Marketing Research with SPSS

Bandung

Rp 4.8 jt
CRM dan CXM
SCHEDULED

1-2 Oktober 2020

Penerapan CRM dan CXM

Jakarta

Rp 5.5 jt
Facebook Ads
SCHEDULED

3-4 Oktober 2020

Facebook Ads Masterclass

Jakarta

Rp 5 jt
business development
SCHEDULED

7-8 Oktober 2020

Business Development and Marketing Strategy

Webinar

Rp 3.5 jt
Google Ads
SCHEDULED

10-11 Oktober 2020

Google Ads Masterclass

Jakarta

Rp 5 jt
Effective Selling Skill
SCHEDULED

12-13 Oktober 2020

Effective Selling Skill & Marketing Strategy

Jakarta

Rp 4.5 jt
Marketing Communication
SCHEDULED

12-13 Oktober 2020

Integrated Marketing Communication

Jakarta

Rp 5.23 jt
business development
SCHEDULED

14-15 Oktober 2020

Business Development and Marketing Strategy

Jakarta

Rp 5 jt
Digital Marketing Strategy
SCHEDULED

15-16 Oktober 2020

Digital Marketing Strategy

Jakarta

Rp 5.23 jt